Ukraina - prostujemy fejki

Strona ukraińska nie spełniła ani jednego warunku utworzenia korytarzy humanitarnych.

Zapis ze spotkanie Wspólnej Kwatery Koordynacyjnej ds. Reagowania Humanitarnego na Ukrainie w Moskwie w sprawie korytarzy humanitarnych. Źródło oryginalne na Telegramie jest z Polski niedostępne. Posłużyłem się transkrypcją zamieszczoną na stronie The Saker. Zamieszczam tylko tłumaczenie automatyczne, nie ma czasu na wygładzanie tekstu.

 

Zdaniem szefa Narodowego Centrum Kontroli Obrony Państwa generała pułkownika Michaiła Mizincewa strona ukraińska nie spełniła ani jednego warunku utworzenia korytarzy humanitarnych.

Przemówienie szefa Narodowego Centrum Kontroli Obrony Państwa Federacji Rosyjskiej generała pułkownika Michaiła Mizincewa (7 marca 2022 r.)

 

Drodzy koledzy!

▪️Niestety, szczegółowa i dobrze zaplanowana operacja otwarcia korytarzy humanitarnych i ogłoszenia reżimu zawieszenia broni jednocześnie w kilku najbardziej zagrożonych obszarach powinna przynieść przynajmniej pewne pozytywne rezultaty w celu ratowania ludzi, którzy znajdują się w straszliwej katastrofie humanitarnej.

▪️W celu wyjazdu cywilów i cudzoziemców przymusowo przetrzymywanych przez władze ukraińskie w Kijowie, Charkowie, Sumach i Mariupolu, Rosyjskie Siły Zbrojne po raz kolejny ustanowiły zawieszenie broni i otworzyły korytarze humanitarne: z Kijowa do Homela, z transferem lotniczym do Federacji Rosyjskiej;

z Mariupola dwoma trasami do Rostowa nad Donem i Zaporoża z wylotem na zachód Ukrainy, z Charkowa do Biełgorod,

z Sumy dwoma trasami do Połtawy, na sugestię strony ukraińskiej i Biełgorod – następnie samolotem, koleją i transport drogowy do wybranych punktów docelowych lub miejsc tymczasowego zakwaterowania.

▪️Wczoraj w godzinach od 10:00 do 23:40 informacja ta została przekazana oficjalnym przedstawicielom władz Kijowa, przedstawicielom zagranicznych ambasad, odpowiednich struktur ONZ, OBWE, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i innych organizacji międzynarodowych za pośrednictwem wszystkich zasobów informacyjnych, w tym mediów. Dopiero dziś o 7:10 otrzymano oficjalną odpowiedź ze strony ukraińskiej wyrażającą zgodę na otwarcie korytarzy humanitarnych. Ale jednocześnie reżim kijowski w porozumieniu celowo nie przewidywał otwarcia korytarzy humanitarnych w kierunku Federacji Rosyjskiej z Kijowa, Charkowa, Mariupola i Sum.

❗️.Mieszkańcy tych i innych osiedli nie zostali poinformowani o możliwości bezproblemowej, bezpiecznej ewakuacji.

▪️Żądania strony ukraińskiej, zgłaszane nam na niespełna trzy godziny przed otwarciem korytarzy humanitarnych, wyglądają absurdalnie:

▪️Pierwszym jest zapewnienie ewakuacji z osiedli Bucha, Borodyanka, Irpen, Dymer i Ivankovo ​​w obwodzie kijowskim, a także osiedli Lipci i Strilecha w obwodzie charkowskim, które są pod kontrolą rosyjskich sił zbrojnych. Jednocześnie żaden z mieszkańców tych osiedli nie wyraził chęci ewakuacji, ludzie żyją spokojnie w swoich domach, nic im nie zagraża;

▪️Drugim jest zorganizowanie ewakuacji z miast Izyum i Bakaleja w obwodzie charkowskim, które są pod pełną kontrolą batalionów narodowych, gdzie rosyjskie siły zbrojne nie mają nic wspólnego z zapewnieniem bezpieczeństwa w tych miastach;

▪️Trzecim jest dostarczenie ładunku humanitarnego przez oficjalny Kijów do Melitopola i Berdiańska w obwodzie zaporoskim oraz do Chersonia. Dziś nie ma żadnych problemów z zaopatrzeniem tych osiedli.

▪️Wszystkie powyższe fakty świadczą o tym, że ukraińskie kierownictwo całkowicie straciło kontrolę nad stanem rzeczy we własnym kraju, nie jest w stanie rozwiązać żadnych problemów, będąc pod ostrym wpływem radykałów, którzy w rzeczywistości są rządem równoległym, nieuznającym żadnego prawa.

▪️Do godziny 13:00 strona ukraińska nie spełniła ani jednego warunku utworzenia korytarzy humanitarnych. Obserwowaliśmy za pomocą obiektywnej kontroli, w tym bezzałogowych statków powietrznych – nie przeprowadzono ani jednego wydarzenia w celu przygotowania konwojów humanitarnych, nikt nie dotarł do otwartych korytarzy humanitarnych.

Wiadomo, że nacjonaliści pod groźbą przemocy fizycznej po prostu nie wypuszczają z tych osiedli cywilów i cudzoziemców.

▪️Od godziny 10:00 natomiast obserwujemy intensywny ruch uzbrojonych ludzi na linii frontu we wszystkich kierunkach, ostrzał artylerii i moździerzy nie ustał ani na sekundę. Tylko w ciągu tych trzech godzin we wszystkich sześciu korytarzach humanitarnych zadeklarowanych przez Siły Zbrojne Rosji odnotowano 172 ostrzały ze strony sił zbrojnych Ukrainy i nacjonalistów. W tym przypadku mówimy o ostrzale obszarów bezpośrednio położonych lub sąsiadujących z rzekomymi korytarzami humanitarnymi.

❗️.W Mariupolu wszelkie próby przemieszczania się ludności cywilnej i cudzoziemców w kierunku miejsc zbiórek konwojów humanitarnych były surowo tłumione, aż do użycia broni do zabijania.

❗️.Ponadto burmistrz Sum Aleksandr Łysenko wraz z dowódcą batalionu narodowego o godz. 11:55 oficjalnie zapowiedział: „Nie będzie zielonych korytarzy, ani jeden cywil nie pojedzie do Rosji, a ci, którzy będą próbowali to zrobić, zostać zastrzelonym”.

▪️Wiemy, dlaczego reżim kijowski wszelkimi dostępnymi i niedostępnymi metodami w każdy możliwy sposób uniemożliwia wyjazd ludności cywilnej i cudzoziemców do Rosji, a wręcz boi się, że ludzie powiedzą prawdę o bezprawiu i chaosie, upokorzeniu i cierpieniu, jak jak również ludobójstwo zorganizowane przez ten nieludzki reżim.

W blokadzie informacyjnej znalazły się również miliony Ukraińców, tysiące obcokrajowców. Nikt nie mówi ludziom prawdy. Nawet powiadamianie ludności cywilnej i cudzoziemców o możliwości skorzystania z bezpiecznych korytarzy humanitarnych w kierunku Rosji nie jest realizowane, a ukraińskie media podają nieprawdziwe informacje, że Rosja tych korytarzy nie udostępnia.

▪️W tym samym czasie na granicy Ukrainy w obwodzie kijowskim, a także w Sudzha obwód kurski, w Nekhoteevka obwód Biełgorod, w mieście Nowoazowsk obwód rostowski cztery kolumny wygodnych dużych autobusów o łącznej liczbie 367 miejsc , o łącznej pojemności do 12,5 tys. pasażerów. Te tysiące ludzi mogłoby dziś znaleźć się w spokojnym i bezpiecznym środowisku. Niestety tak się nie stało z winy władz ukraińskich.

▪️Prowadzimy chronologię wszystkich działań strony ukraińskiej, archiwizując materiały obiektywnej kontroli. Robimy to, aby później powiedzieć Ukraińcom, kto ich okłamał, kto użył ich jako ludzkiej tarczy.

Szczegółowo rejestrujemy stanowiska, nazwiska, imiona wszystkich przedstawicieli władz Kijowa, którzy kontaktują się z nami dzisiaj w sprawach humanitarnych w tych trudnych dla zwykłych Ukraińców czasach. Opowiemy o działaniach i bezczynności, o zdradach i kłamstwach oficjalnych i nieoficjalnych urzędników, którym los własnego narodu jest obojętny.

Urzędnicy kijowscy w dalszym ciągu zarzucają rosyjskim siłom zbrojnym nieprzestrzeganie obiecanego zawieszenia broni i bezczelnie okłamują przedstawicieli zagranicznych ambasad w Kijowie, Lwowie i Odessie oraz innych miastach o niewypełnianie przez stronę rosyjską warunków zapewnienia bezpieczeństwa korytarzy humanitarnych. To jawna prowokacja, kłamstwa i oszustwo.

▪️Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i dziś bardziej niż kiedykolwiek wzywamy ONZ, OBWE, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, całą władzę, cały potencjał waszych organizacji, aby zmusić przedstawicieli władz Kijowa do wypełniania zobowiązań humanitarnych zapisanych w Konwencji Genewskiej.

 

❗️.Wczoraj w Charkowie, Sumach i innych miastach odnotowano liczne fakty, kiedy bojownicy batalionów nacjonalistycznych rozstrzeliwali cywilów, oskarżając ich o współudział z Rosją.

▪️W Mariupolu, na pierwszym piętrze budynku szkolnego przy Alei Wolności, silną pozycję stworzyli nacjonaliści z batalionów obrony terytorialnej, umieszczając ciężką broń na niższych kondygnacjach i umieszczając grupy snajperów na dachu. Jednocześnie bojownicy chowają się za plecami niewinnych obywateli, przymusowo przetrzymując mieszkańców najbliższych domów na terenie szkoły.

▪️A najnowsze informacje wyglądają dość cynicznie. Urzędnicy, z którymi współpracowaliśmy podczas przygotowywania dzisiejszej operacji humanitarnej, opublikowali właśnie oficjalny komunikat w zasobach informacyjnych, że wyjście ludności cywilnej zostało zakłócone z winy Federacji Rosyjskiej, rzekomo z powodu niespójności tras korytarzy humanitarnych.

❗️.1634 obcokrajowców jest trzymanych jako żywe tarcze przez radykałów kijowskich, w tym:

w Charkowie – 257 obywateli Jordanii (200), Egiptu (40), Wietnamu (15) i Indonezji (2);

w Sumach – 1140 obywateli Indii (576), Tanzanii (159), Chin (121), Ghany (100), Jordanii (70), Egiptu (60), Pakistanu (16), Tunezji (15), Zambii (14 ) , Kazachstan (8) i Serbia (1);

w Mariupolu – 88 obywateli Turcji (70) i ​​Kazachstanu (18);

w Chersoniu – 15 obywateli Egiptu;

w Odessie – 7 obywateli Indonezji;

w Kijowie – 20 obywateli Republiki Togo (7), Wielkiej Brytanii (7) i Republiki Beninu (6);

w Czernihowie – 21 obywateli Pakistanu (12) i Indonezji (9).

▪️Jeśli chodzi o los tych cudzoziemców, przez całą dobę współpracujemy z odpowiednimi wydziałami dyplomatycznymi tych państw.

▪️W regionach Rosji ośrodki tymczasowego zakwaterowania zwiększono do 9 tys. miejsc, wszystkie są gotowe do indywidualnej pracy z obywatelami przybywającymi z Ukrainy.

▪️Do tej pory ze stref specjalnej operacji wojskowej ewakuowano ponad 168 000 osób, w tym 43 469 dzieci. 19 256 samochodów osobowych przekroczyło granicę państwową Federacji Rosyjskiej.

▪️Federalne władze wykonawcze wraz z podmiotami wchodzącymi w skład Rosji, różnymi organizacjami publicznymi i ruchami patriotycznymi przygotowały już ponad 15 000 ton ładunku humanitarnego. W tę ważną pracę najbardziej aktywnie zaangażowane były EMERCOM, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Rosji, Rosreestr i Rosrezerv, Tula, Moskwa, Jarosław, Biełgorod, Woroneż, Kursk i Rostów, a także Republika Krymu.

Na Ukrainę dostarczono już 882 tony ładunków humanitarnych, przeprowadzono 110 akcji humanitarnych, w tym 30 akcji w obwodach kijowskim i czernihowskim, a także w donieckich i ługańskich republikach ludowych w ciągu ostatniego dnia, podczas których 325 ton podstawowych ludności cywilnej wyzwolonych regionów przekazano artykuły pierwszej potrzeby, lekarstwa i żywność.

Ponadto dostarczono 50 ton żywności z Syryjskiej Republiki Arabskiej i 14 ton artykułów pierwszej potrzeby z Górnego Karabachu w celu późniejszego przekazania ludności regionu Kijowa i Zaporoża.

Do tej pory zaplanowano i trwa 48 akcji humanitarnych w obwodach kijowskim, zaporoskim, charkowskim, chersońskim i czernihowskim, podczas których zostanie rozdanych 341 ton artykułów pierwszej potrzeby, lekarstw i żywności.

▪️W Federacji Rosyjskiej stworzono wszelkie niezbędne warunki do przyjęcia uchodźców.

W punktach kontrolnych i miejscach tymczasowego zakwaterowania wyposażone są pokoje wypoczynkowe, dostarczane są gorące posiłki, rozmieszczane są mobilne stacje medyczne, zorganizowana jest logistyka wyjazdu do regionów Rosji i zapewniona jest dostawa cudzoziemców do ich ojczyzny.

http://thesaker.is/mod-russia-statement-on-telegram-channel-briefing/

Jarek Ruszkiewicz SL

Jarek Ruszkiewicz SL - Blog tylko dla nie wyszczepionych. Szczepany muszą składać podanie o przepustkę.

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

5

liczba ocen: 17

 • mam gotową notkę na podobny temat

  Proszę o rekomendację, żebym mógł napisać notkę na Neon24.
  Mam parę ciekawych tematów, na przykład

  https://video.twimg.com/ext_tw_video/1500480724364840962/pu/vid/640x360/bNUqf63eNeglxASb.mp4?tag=12

  Pozdrawiam

  • mam gotową notkę na podobny temat#Durum

   Ok.
   Jak twój nick będzie na czerwono to znaczy, że możesz publikować jako bloger.
   Witam na pokładzie :)

   PS. Filmik mocny...

   • mam gotową notkę na podobny temat#Durum#Jarek Ruszkiewicz SL

    Dziękuję :-)

    https://video.twimg.com/ext_tw_video/1499676369248301057/pu/vid/480x852/E3HCwbGfBymugo4j.mp4?tag=12

    • mam gotową notkę na podobny temat#Durum#Jarek Ruszkiewicz SL#Durum

     Nikt niestety za Tobą oficjalnie nie chce się wstawić , a tu procedury anty eskimoskie rządzą . Salute .

 • zakupy w Mariupolu

  https://video.twimg.com/ext_tw_video/1499998751796207619/pu/vid/640x352/DVEvW3E9a5izJP2t.mp4?tag=12

 • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę

  Ukraińska bezpieka przy wsparciu amerykańskich towarzyszy produkuje dziesiątki fejkowych przekazów dziennie.DZIENNIE.
  Wykorzystuje do tego ;kardy z innych filmów i innych wydarzeń,filmy i zdjęcia z Donieckiej i Ługańskiej republik przedstawiając ofiary nazistowskich batalionów Azow i Ajdar jako ofiary rosyjskiej armii.
  Wczoraj żona narkomana Zieleńskiego na tłiterze (a może pejsbuku) pokazała zdjęcia dwojga dzieci które zginęły rzekomo w wyniku rosyjskiego obstrzału.Tymczasem dwójka dzieciaków i kilku dorosłych zginęło w wyniku rakietowego ostrzału ukraińskiej armii która wedle swoich danych likwidowała grupę rosyjskich dywersantów.

  Dzienną produkcję fejków rozpowszechniają wszystkie zachodnie media.Jak w takiej sytuacji można tu i teraz stworzyć przeciw temu przeciwwagę? Pojęcia nie mam.Ale szczerze życzę powodzenia.

  Mam za to kilka pomysłów na kary jakim powinni podlegać wszyscy którzy władają mediami na poziomie każdego kraju.Bo przecież już teraz jest jasne że wojna się skończy,kurz opadnie,Europa przestanie być przeciwnikiem bo a;bo zdechnie albo się ukorzy i przejdzie na drugą stronę barykady a wtedy nastąpi właściwy moment do ukarania winnych tej skandalicznej sytuacji.

  • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal

   Aż takich dużych ambicji nie mam ale coś trzeba robić...

  • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal

   Obawiam się.
   Nie, mam pewność.
   W każdym wypadku to My będziemy ukarani.
   "Jaka jest twoja Partia?
   Moja Partią jest Polska.
   Jaka?
   Polska.
   Ty antysemito!" .
   Na koniec dla każdej ze stron lub ich wspólników z tzw. Unii zostaniemy wrednymi(tu wygodny dla nich wyraz) i antysemitami.
   Podważającymi porządek, obywatelami państwa sezonowego.

   • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal#brian

    //Obawiam się.
    Nie, mam pewność.
    W każdym wypadku to My będziemy ukarani.
    "Jaka jest twoja Partia?
    Moja Partią jest Polska. //

    A co taki ponury?
    Teraz kiedy naród się jednoczy a dotychczasowe różnice sczezają,pryskają nieczułe lody przesądy światło ćmiące ,lewica z prawicą padły sobie w objęcia te zaś mocna przytulił do serca PIS,feministki "wypierdalać" pogodziły cię z Caritasem.Nawet licencja TVN na nadawanie która powinna się skończyć w lutym szczęśliwe się wydłużyła.I właśnie teraz kiedy dzieją się te wielkie rzeczy,kiedy cały naród w jednym porywie gorących serc,brian zaczyna marudzić i smęcić.
    Oburzające.

    • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal#brian#ikulalibal

     Oburzające?
     Ja tu kur...tka na wacie, nie mam narzekać.
     Konsensusy, śmusy, ujemne plusy, dodatnie minusy.
     I czego tu się( tu pomijam :) czepiać?
     Czego?
     Tramwajów u nas nijet.
     A psie ogony zajęte przez miejscowych "działaczy".
     Komu dokopać?

  • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal

   O wiele łatwiej jest 'zafejkować' informacje niż 'odfejkować.

   Nawet po latach , ściga nas potężna propaganda anty -rosyjska. Pieprzenie o Katyniu jest wielkim patriotycznym aktem i już dawno nikt nie dyskutuje jak nam Niemcy zniszczyli, nie tylko całą Warszawę, ale i 70% polskiego terytorium .
   O carach i kibitkach będziemy jeszcze pieprzyć przez następne pokolenia - ale już nikt nie dotyka tematu dra Ratajczaka czy posła Lepera, bo wszyscy sie martwią losami rosyjskiego milionera... Nawalnego., który dostał półtora roku zesłania za złamanie warunku wypuszczenia za kaucja. (a podobno został przez Putina otruty i ...ożył.
   Guantanamo stało sie tabu.

   Polacy namiętnie uprawiają tzw. "Świętoszkowanie' : " to nie my, to Żydzi, to polskojęzyczni, koszerni" itd. Teraz wszyscy niemal w Polsce wypierają sie udziału Polski w mordowaniu Serbów.
   Tylko kto nachalnie wmawia nam na codzień gebelsowskie prawdy?

   Podam najświeższy, bo wczorajszy przykład 'dyskusji na forum Quora:
   Jakiś ordynarny tuman zaczyna dyskusje ze mną, na temat udziału polskich wojsk w napadzie na Jugosławię, i kończy na zjadliwych, prymitywnych obelgach:

   Cytat:
   "Grzegorz B. odpowiedział(a) na Twój komentarz:

   Co za bzdura? Jak Polska weszła do NATO, to Jugosławii już dawno nie było.
   Nawet trollować nie umiesz.
   Z drugiej strony, może i dobrze że oni wydają te swoje coraz mniej warte kopiejki na takich jak Ty zamiast na kogoś kompetentnego w tej sztuce."

   Bardzo mi sie spodobał ten klasyczny przykład typowego, nawiedzonego nieuctwa.
   Wiec odpowiedzialam informacją prosto z POLSKICH zródeł - nie z rosyjskiej propagandy za kopiejki:
   'Wreszcie 12 marca 1999 r. Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych, przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Od tej chwili Polska stała się formalnie i praktycznie krajem członkowskim NATO. Już w 12 dni po tym wydarzeniu Rzeczpospolita wzięła udział w pierwszej wojnie w ramach NATO - interwencji w Kosowie.

   Polska wstąpiła do NATO - Muzeum Historii Polski
   https://muzhp.pl/pl/e/1644/polska-wstapila-do-nato

   I to:
   12 marca 1999 r. w miejscowości Independence w stanie Missouri Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do NATO. Ministrowie spraw zagranicznych trzech państw (ze strony polskiej prof. Bronisław Geremek) przekazali sekretarz stanu USA Madeleine Albright tzw. instrumenty ratyfikacyjne.

   20 lat temu Polska przystąpiła do NATO | dzieje.pl - Historia Polski
   https://dzieje.pl/aktualnosci/20-lat-temu-polska-przystapila-do-nato

   Właściwie mnie nie chodzi o to, czy ten błazen historii odpowie - czy nie.
   Chodzi o to, ze ...inni czytają.
   I wydaje mi sie, ze popieranie swoich opinii wiarygodnymi źrodłami powinno być nakazane - a osobiste wycieczki w knieje niewiedzy - zakazane.

   • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal#Tiamat

    To są osobniki którzy nie mają elementarnej wiedzy opartej na faktach.

    Oni mają zakodowane, że Rosja pod każdym względem jest zła, Putin zły i co by nie było to wszystko co jest rosyjskie jest złe, nawet nie zdają sobie sprawę że posiadają mase produktów wyprodukowanych na rosyjskich surowcach i komponentach.

    Z takim nie należy dyskutować, bo Pani ich nie przekona i nie ma żadnych szans dotrzeć do ich szarych komórek gdyż są zablokowane antyrosyjskim kodem

    Pozdrawiam :))

    • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal#Tiamat#Monaco

     Szanowny Monaco
     trudno jest i będzie wyprostować cokolwiek skoro prostujacym jest facet który sam tworzy " fejki "
     żeby nie byc zle rozumianym chodzi o sytuacje z odchodzeniem i powracaniem -
     Jesli sie mówi A to trzeba powiedzieć czasami B - takie działania bardziej szkodza sprawie niz pomagaja .

    • Życzę sukcesu w tych zamiarach ale w ich powodzenie nie wierzę#ikulalibal#Tiamat#Monaco

     Jedne z najbardziej rzetelnych informacji wojennych znajdziesz tutaj:
     https://twitter.com/TheStudyofWar?
     Dodam tylko, że pierwszą ofiarą KAŻDEJ wojny jest PRAWDA.

 • Wszyscy

  Jak donosi Reuters: Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) nie ma kontroli nad wydarzeniami, które doprowadziły do wzrostu światowych cen ropy i na całym świecie. Nie ma wystarczających zdolności, aby zrekompensować utratę dostaw z Rosji powiedział sekretarz generalny OPEC Mohammad Barkindo. A Morawiecki na najbliższej Radzie Europejskiej w Paryżu będzie domagał się całkowitego odcięcia od transakcji międzynarodowych wszystkich rosyjskich banków oraz nałożenia embargo na surowce z Rosji.
  Podczas gdy fakty są takie: 60% gazu i 70% Polska importuje z Rosji, zapasy mamy na max 3 tygodnie, Rosja + Ukraina produkowali 25% światowych zasobów zbóż. Rosja już teraz wstrzymuje eksport pszenicy i zaczyna importować. Czeka nas głód i chłód, Rodacy. I bieda: raty kredytów w jeden kwartał wzrosły o 40%.

 • To by tak bylo !

  Ukry wiedza ze jak ludzie wyjadą , to NAPEWNO JUZ NIKT ZDROWY NA UMYSLE NIE WRÓCI SPOWROTEM DO TEGO SZAJSU ZWANEGO UKRAINA , i co dalej ?

  • To by tak bylo !#Pixel.$

   Mnie bardzo interesuje dlaczego ci uciekinierzy z Ukrainy nie jadą do Francji, Włoch, Szwecji, Albanii, Holandii, Niemiec - a głównie do Polski?
   Wiadomo, ze Węgrzy z Ukrainy uciekają na Węgry, a Rumunii - do Rumunii. Do Polski zjezdza sie caly bukiet ukraiński. Anglia przyjmuje tylko bliskie rodziny.
   Czy to naprawdę chodzi o wyludnienie Ukrainy?
   W Mariupolu nie chcą wypuścić zakładników i cały czas blokują korytarz humanitarny - a jedynym powodem jest, ze ci ludzie z Mariupolu wyjadą do ... Rosji. A to tez zabronione.

   • To by tak bylo !#Pixel.$#Tiamat

    jest sporo zamoznych Ukraińców i ci traktuja nasz kraj jako tranzyt - niestety przewazająca wiekszosc to biedni ludzi , potrzebujacy szerokiej pomocy - my oprcz siebie nie mamy nic aby im pomoc .
    Nasze "Panstwo " tak jak w wypadku nas samych Polaków zostawia nas samych wobec problemow .
    Mnie interesuje jeszcze jedno , gdzie jest kosciół katolicki ze swoim "programem " i mozliwosciami
    przestronne plebanie , mozliwosci finanasowe - nic oficjalnie nie slychac ,
    Chociaz jestem przekonany , ze gdzies na tym zwyklym ludzkim poziomie ta pomoc jest

   • To by tak bylo !#Pixel.$#Tiamat

    "Czy to naprawdę chodzi o wyludnienie Ukrainy?" ...
    Najprawdopodobniej TAK, gdyż tereny południowo-wschodnie UA były przeznaczone dla "nowej niebiańskiej jerozolimy" czy tym podobnego chazarskiego raju obiecanego.
    Chciałbym tutaj podkreśli, że naprawdę nie wszyscy Ukraińcy to banderowcy, chociaż przez ostatnie 30 lat w młode pokolenie wtłoczono tę zbrodniczą ideologię, więc trzeba będzie przeprowadzić również w PL tzw "debanderyzację" ...
    KST

 • Tutaj nie ma fejków ....

  ... tylko spokojna analiza aktualnej sytuacji na froncie:

  Prawdopodobnie do końca marca będzie po banderowcach na upadlinie ...
  KST

  • Tutaj nie ma fejków ....#KST

   Ukry walą do swoich cywili i obwiniają Ruskich o zbrodnie wojenne. A tak wygląda relacja z Charkowa:

  • Tutaj nie ma fejków ....#KST

   Gdy zrobimy bilans zniszczeń gospodarczych, urazów i zgonów, które wywołał w Polsce rząd Morawieckiego podczas rzekomej pandemii, to wyniki Putina na Ukrainie są nadal skromne.

  • Tutaj nie ma fejków ....#KST

   Ludność cywilna nie jest przetrzymywana przez Rosjan. Rosjanie nie mają w tym żadnego celu. Jedyne sensowne wytłumaczenie, to przetrzymywanie cywili przez armię lub bojówki Ukraińskie jako żywe tarcze. Gdyby nie mieli cywili, Rosjanie dawno by ich zmiażdżyli.

 • Przyjmującym Ukraińców pod swój dach, przypomnę, bo może nie wiedzą, że

  zgodnie z szaloną ustawą o pandemii jak się kogoś weźmie na chatę to nie usuniesz aż się pandemia skończy, bo jest zakaz! No chyba, że załatwisz takiemu mieszkanie zastępcze.

 • "Strona ukraińska nie spełniła ani jednego warunku utworzenia korytarzy humanitarnych."

  ---------------------------------------------
  Czy powyższe kogoś dziwi
  Wniosek?
  Przedzież banderssyństwo jako krwawe i opętane do cna przez Szatana narzędzie - reaktywował na Ukrainie światowy, czarci pomiot po to - aby utoczyć dla Piekła jak najwięcej ludzkiej krwi, łez i cierpienia. Nie jest tajemnicą, że Piekło jest amatorem szczególnie - słowiańskiej krwi. Piekło po prostu łaknie ludzkiej krwi!
  Na koniec - odnoszę wrażenie, że polskojęzyczni przyjmując - jak leci bandersyństwo - pomagają w ten sposób - rosyjskojęzycznym. Rosyjskie wojsko wchodzi sobie przez to na niemal puste tereny w niektórych miejscach banderalndu. Toż to prezent polskojęzycznych - dla rosyjskojęzycznych - czy zamierzony i dogadany? Nie wiem - bo przecież nie ma żadnych danych.

 • USA przygotowują się do utworzenia Ukraińskiego Rządu Zelenskiego Na Uchodźstwie… w Polsce…(?)

  „US preparing to create Ukrainian Zelensky govt in exile’ in Poland”

  (telanganatoday.com – 06-03-2022)

  „Stany Zjednoczone przygotowują plan stworzenia w Polsce rządu ukraińskiego z Wołodymyrem Zelenskim na emigracji powiedział The Washington Post powołując się na źródło w amerykańskiej administracji.” „Teraz przygotowujemy plany na każdą ewentualność… Według publikacji sojusznicy Ukrainy mogą pomóc rządowi na uchodźstwie w organizowaniu operacji partyzanckich w kraju. 4 marca przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin ogłosił, że Zelenski jest w Polsce. Według Rady Najwyższej prezydent jest w Kijowie. Jednocześnie doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy odmówił zaprzeczenia lub potwierdzenia informacji o miejscu pobytu Zełenskiego. Jak zauważyło rosyjskie Ministerstwo Obrony, reżim kijowski prawie całkowicie utracił zdolność kierowania administracją regionów i okręgów kraju.”

 • Główne starcia armii rosyjskiej na Ukrainie z neonazistami – Putin.

  „Russian army’s main clashes in Ukraine are with neo-Nazis Putin”


  „Główne starcia armii rosyjskiej w trakcie operacji na Ukrainie to nie regularne siły ukraińskie, ale ugrupowania nacjonalistyczne powiedział prezydent Władimir Putin na spotkaniu ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa FR.” Rosjanie twierdzą, że naziści na Ukrainie będą traktowani jak przestępcy, a większość z nich zostanie zamordowana. To w zasadzie koniec gry.

 • Czy Zełenski znalazł miliard dolarów i willę w Miami…(?)

  „Blockbuster: ‘Drag Queen’ Zelensky found a billion dollars and a villa in Miami”

  (veteranstoday.com – 02-03-2022)

 • Benderowiec jak wściekły pies

  W sumie to nie ma zaskoczenia. Banderowcy nie odchodzą od swojej tradycji mordowania krajanów dla efektów medialnych lub korzyści politycznych. Pamiętamy rozstrzelanie majdanowców przez gruzińskich snajperów, albo tragedię w Odessie w maju 2014 roku.

  • Benderowiec jak wściekły pies#Kruk63

   Tu jeden z ich ideologów wyjaśnia znaczenie dla nich ludzi z DOnbasu.
   Mówi po ukraińsku. Są napisy w j.ang.
   https://video.twimg.com/ext_tw_video/1499998751796207619/pu/vid/640x352/DVEvW3E9a5izJP2t.mp4?tag=12

 • Pół miliona ukraińskich dzieci w Polsce. Czarnek przedstawił „plan” na ich edukację. Warzecha nie wytrzymał

  W programie „O co chodzi?” gościem Magdaleny Ogórek był szef MEiN Przemysław Czarnek. Minister przedstawił swoją wizję tego, jak ma w Polsce wyglądać edukacja ukraińskich dzieci, które uciekły przed wojną.
  https://nczas.com/2022/03/08/pol-miliona-ukrainskich-dzieci-w-polsce-czarnek-przedstawil-plan-na-ich-edukacje-warzecha-nie-wytrzymal/

  • Pół miliona ukraińskich dzieci w Polsce. Czarnek przedstawił „plan” na ich edukację. Warzecha nie wytrzymał#kula Lis 70

   Gdy idzie o matematykę, to dzieci z Ukrainy będą raczej przerastać nasze dzieci poziomem. To co u nas jest w podstawówkach w piątych klasach, to tam przerabiają w klasach drugich - trzecich. Gdy idzie o matmę.,

 • Morawiecki o Putinie: Zniszczmy tę jego machinę wojenną, która pozwala mu mordować niewinnych ludzi

  https://nczas.com/2022/03/08/morawiecki-o-putinie-zniszczmy-te-jego-machine-wojenna-ktora-pozwala-mu-mordowac-niewinnych-ludzi/#comments
  Pinokio, a może zabrałbyś się w końcu do budowania polskiej machiny społeczno-gospodarczej, zamiast niszczyć (nie rozśmieszaj mnie!) rosyjską? Putinowi to ty możesz naskoczyć. Nie wiem czy śmiać się czy płakać…Oby to wymachiwanie szabelką i wchodzenie do tyłka Ukraińcom źle się nie skończyło… Sankcje takie, że Rosji się krzywda nie stanie, a Polacy będą przymierać z głodu i marznąć w zimnie, bo ani żywności, ani gazu nie będzie. Normalnie super to premier wymyślił. Rozumiem, że tak jak w PRL rząd sam się wykarmi. Bomby w Polsce też mu na głowę nie będą spadać bo sprzedał już nieruchomości i w razie czego ucieknie za granicę. No Morawer, wskakuj w kamasze, w łapę bierz karabin, dwa granaty do kieszeni, suchy prowiant i leć niszczyć wroga. Jak słyszę takie teksty to rzygać mi się nawet nie chce. Banda pisdusiów z wytartymi frazesami na ustach, a jakby taki pisduś raz dostał w pysk, to zabrał by swoje zabawki i poszedł z piaskownicy.

 • PiS chce nas wciągnąć w wojnę.

  Polski front ma odciążyć otoczone i pozbawione dostaw „wojsko” ukraińskie. Na nagraniach udostępnianych przez samych Ukrów widać przeważnie jakieś milicje. Fala wypowiedzi PRL-owskich trepów przekonujących o klęsce Rosji ma przekonać zidiociałych zwolenników PiSu i resztę opętaną propagandą głównego ścieku, że wojna jest wygrana i trzeba się spieszyć, żeby zdążyć na paradę zwycięstwa na Placu Czerwonym. Rosja cały czas ma nietknięte siły lądowe i w zanadrzu bomby atomowe. Zarówno Rosjanie jak i Amerykanie mogą liczyć na korzystne rozstrzygnięcie, dlatego mogą popychać PiSowcow do rozpoczęcia wojny. PiSowcy w obliczu wywołanego przez nich kryzysu mogą widzieć w wojnie sposób na uniknięcie odpowiedzialności i nawet dalsze rządzenie jako gabinet wojenny. Ustawa o obronie kraju taki ma sens.

 • Wszyscy

  Pewne terminy funkcjonują na co dzień, ale dopiero gdy zostaną wyartykułowane to przenikają do zbiorowej świadomości. Kilkanaście miesięcy temu Schwab użył pojęcia „okienka możliwości” i wojna na wschodzie jest właśnie takim okienkiem dla wielu, którzy będą jątrzyć i prowokować. Zresztą zobaczcie co robi Morawiecki, prawie nie wysiada z samolotu, poleci tu, poleci tam. On też właśnie próbuje wykorzystać to okienko możliwości i wypromować samego siebie. Za którymś razem wsiądzie w samolot i już nie wróci, a jego pieniądze i rodzina będą już daleko stąd. Promuje się na naszym humanitaryzmie, dobroci i pracowitości, nieszczęściu Ukraińców. Ludzie patrzcie i się uczcie to w przyszłości może nie dacie się wykorzystać. „- Mosiek, powiedz mi, kto wygra w tej wojnie?” „- Nasi wygrają.” „- To znaczy którzy?” „- No ci, którzy wygrają.”

  • Wszyscy#kula Lis 70

   Zastanawia ta wielka troska i milosc do obecnych uchodźców. Takiego współczucia nikt nie okazał Serbom, którym NATO w Krajinie urządziło ludobójstwo. Ponad 20 tysięcy Serbów zamordowanych właściwie w ciagu tygodnia, a prasa światowa oskarżała Serbów o Srebrenicę
   Ale z radością i wielkim humanitarnym zrozumieniem odnieśliśmy sie do 100 tysięcy islamskich terrorystów z Czeczeni i Kosowa. Mamy takie swoiste upodobania.

   Obecni uciekinierzy z Kijowa maja absolutne carte blanche i zielone światło na pomoc Zachodu, co wydaje sie, jak zwykle, bardzo podejrzane. Przecież wiadomo, ze uciekają przede wszystkim od nędzy na rozkradzionej i ogołoconej Ukrainie. Naturalnie zal dzieci , które musza sie włóczyć po świecie bo państwo zapomniało im zapewnić spokojne i dostatnie dzieciństwo.
   Mnie zdumiewa, ze Polacy zawsze okazują wiele poparcia dla koszernych pomysłów. W ogole nie dbaja o polskie spoleczenstwo i polskie dzieci.
   I tylko polskie oligarchy sie ciesza, bo maja wielkie posiadlosci na Ukrainie i wielkie ambitne plany zasiedlenia , zyznych niegdys, ziem na Ukrainie.
   Nie udalo sie na Krymie - to trzeba probowac calej Ukrainy. A stolica przeciez juz jest przygotowana.

   • Wszyscy#kula Lis 70#Tiamat

    Siedziałem przed chwilą na piwie, obok Ukrainka ze Lwowa ponoć, przygarnięta przez Polaka znam go z widzenia za dawanie mu dupy, kupowała umundurowanie , mówiła że broni nie potrzebuje bo już ją ma, wszystkim kto chciał rozdawano, mówiła, że we Lwowie spokój normalne życie, a jest tu bo ma wszystko za darmo. Oj będziemy mieć koszmar stworzony przez nierząd Morawieckiego, paliwo dziś u nas w Opolu po 7.65 zł ropa dojdzie do 10 zl jak nic.

 • „Bezkarność plus” jak zawód strażaka?! Kuriozalne słowa Morawieckiego [VIDEO]

  https://twitter.com/i/status/1501165554920525830
  https://nczas.com/2022/03/08/bezkarnosc-plus-jak-zawod-strazaka-kuriozalne-slowa-morawieckiego-video/

  Morawiecki pierwszy powinien trafić do kryminału, nie ma żadnego powodu, żeby przestępstwa urzędników i to z datą wsteczną pozostały bezkarne, co za łajdactwo. Ciekawe kiedy wobec Ukraińców przestanie być stosowany kodeks karny… Kwestia tygodni? Tylko zdjęcie ze stołka takiego banksterskiego antypolaka może dać narodowi wymierną ulgę.